Categories
พูดภาษา

เรียนภาษาไทย ซึ่งถืว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาติ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมา

สวัสดีคับวันนี้ผมจะมาแนะนำการ เรียนภาษาไทย ซึ่งถืว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาติ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมา แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปวัฒนธรรมจากภายนอกประเทศที่หลั่งไหลเข้ามา เรียนภาษาออนไลน์ สู่ประเทศของเราทำให้การแสดงออกทางวัฒนธรรมไทยนั้นเปลี่ยนไป ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อการใช้ภาษาไทย การอ่านเป็นวิธีการสือสารวิธีหนึ่ง ซึ่งผู้ฟังจะสามารถเข้าใจความหมายถ้อยคำได้ดีหรือไม่นั้น ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับทักษะของภาษาของผู้อ่าน รวมเทคนิคการเรียนภาษา

เรียนภาษาไทย ที่ควรให้ความสำคัญนั้นมีอยู่สองอย่างคือ ความถูกต้องตามอักขรวิธี และ วิธีการนำเสนอ

และหลักพื้นฐานการอ่านภาษาไทย เรียนภาษไทย ที่ควรให้ความสำคัญนั้นมีอยู่สองอย่างคือ ความถูกต้องตามอักขรวิธี และ วิธีการนำเสนอ สอนพูดภาษาอังกฤษโดยความถูกต้องตามอักขรวิธีมีความสำคัญมาก เพราะอักขรวิธีเป็นสิ่งที่ครอบคลุมภาษาไทยทุกระดับ ตั้งแต่ระดับเสียง คือเสียงพยัญชนะ เสียงสระ เสียงรรณยุกต์ ไปจนถึงระดับคำ วลี ประโยค และ ข้อความ ที่ต้องศึกษาให้เข้าใจและฝึกปฏิบัติเพื่อให้ออกเสียงได้อย่างถูกต้อง การออกเสียงพยัญชนะต้องให้ถูกต้อง เรียนภาษาฝรั่งเศส

ภาษาไทย

ตามตำแหน่งที่เกิดเสียง เสียงพยัญชนะที่ต้องให้ความสำคัญเวลาทีเกิดเสียงได้แก่ การออกเสียง ร และ ล การออกเสียง ร ที่ถูกต้องคือการออกเสียงอย่างเร็ว โดยการกระทบกันที่ปุ่มลิ้นแต่ปุ่มเหงือก การออกเสียง ร ควรออกเสียงธรรมชาติภาษาต่างประเทศ ไม่เกร็งและไม่ควรรัวลิ้นมากจนเกินไป รวมทั้งไม่ออกเสียงสับสนเป็นเสียง ล ที่เป็นเสียงข้างลิ้น คือปลายลิ้นยกขึ้นจรดปุ่มเหงือก ลดข้างลิ้นลง ลมจะออกทางข้างลิ้นนั้น จึงเกิดเป็นเสียงรัวเหมือบกับ ร การออกเสียง ร หรือ ล ผิด เยอรมัน

หรือออกเสียงไม่ต่างกัน จะทำให้ความหมายของคำ เปลี่ยนแปลงไป หรือ สื่อความหมายผิดพลาดได้ จึงควรฝึกฝนตั้งแต่เบื้องต้นให้สามารถออกเสียง ร และ ล ให้แตกต่างกันชัดเจน และควรอ่านได้ครบถ้วนตลอดทั้งบท เนื่องจากการอ่านออกเสียง ร และ ล ถือเป็นมาตรฐานการอ่านภาษาไทย ตัวอย่างเช่น นกรุ้งบินเล่นลมอย่างร่าเริง เรียนภาษา

ลูกลิงวิ่งล้อเล่นในที่รกรุงรัง ลุงหลานรีบร้อนทำงานลุกลน เรือรบแล่นเลยท่าไปอย่างรวดเร็ว การออกเสียงพยัญชนะควบกล้ำ การออกเสียงคำควบกับกับพยัญชนะคู่กับ ร หรือ ล หรือ ว นั้น จะต้องออกเสียงกล้ำให้ชัดเจน ยูฟ่าเบท การออกเสียงควบกล้ำมีความสำคัญเช่นเดียวกับการออกเสียง ร และ ล เพราะทำให้สื่อความหมายถูกต้องตรงตามคำ อย่าเล่นพวกคำที่ว่า

ภาษา

คำควบกล้ำ

  • รัฐมนตรี
  • ปรับปรุง
  • เปลี่ยนแปลง
  • คลินิก
  • ความกว้างใส่ความเห็น